تلفن همراه
۰۹۱۲۸۹۰۰۳۹۴ | ۰۹۱۹۶۷۰۷۴۱۰
  دفتر فروش
۰۲۱۲۲۰۳۴۰۶۷ | ۰۲۱۸۸۹۸۴۳۱ | ۰۲۱۲۲۸۴۷۴۱۳
  کارخانه
۰۲۱۴۴۰۰۶۱۹۵
  تهران، صادقیه، میدان شهر زیبا، خیابان مرادی، خیابان جاوید، پلاک ۱