پست‎های وبلاگ "1397" "اردیبهشت"

چگونگی طراحی و اجرای پارتیشن

چگونگی طراحی و اجرای پارتیشن در دفتر کار

ویژگی های پارتیشن دو جداره

اگر بخواهیم به زبان ساده در مورد پارتیشن دوجداره صحبت  کنیم باید بگوییم که این نوع جدا کننده در شرکت ها و دفاتر و اداره ها طرفدران زیادی داشته است . افراد زیادی به دلیل اینکه این پارتیشن ها سبب جداسازی فضا می شوند از آنها استفاده می نمایند.